LØSNINGER FOR DETALJHANDEL

Handelsstanden står overfor unike utfordringer og muligheter. Handelen via nett og mobil øker raskt og truer den tradisjonelle butikken. Den digitale teknologien gir derimot også enorme muligheter med tanke på å kunne innhente informasjon om og kommunisere med potensielle kunder.

Forståelse for den tradisjonelle butikkens plass og rolle midt i dette raskt endrede miljøet, og hvordan man best kommuniserer med kundene, er avgjørende for fremtidig vekst og lønnsomhet.

Modulex Retail forstår disse utfordringene og tilbyr et komplett sett med løsninger og tjenester for effektiv formidling av merkevaren din, samt for håndtering av alle visuelle berøringspunkt i kundeopplevelsen.

Sjekkliste

  • Utvendige skiltløsninger
  • Innvendige skiltløsninger
  • Prosjektstyring
  • Hurtigtjeneste
  • Kampanjemateriale
  • Grafikk på kjøretøy
  • Prototyper og innovasjon
  • Digitale skiltløsninger
  • Programvare for håndtering av kampanjer

Modulex Retail setter kundeopplevelsen i sentrum for alt vi gjør. Vi forstår hvilke forventninger kundene våre har, og omsetter ideene til fungerende løsninger som er tilpasset det faktum at detaljhandel stadig endres.

Komplette løsninger

Ved Modulex Retail leverer og håndterer vi kortsiktige reklamekampanjer samt grafikk, skilt og utstillingsmateriell ved å kombinere produkter og tjenester, og skaper dermed en ekte og engasjerende kundeopplevelse.

Finn ut mer >>

 
Skilt- og wayfindingløsninger

Skilt- og wayfindingløsninger

Håndtering av merkevareidentitet

Håndtering av merkevareidentitet