LØSNINGER

Vi tilbyr spesialtilpassede og standard skiltløsninger samt fleksible modulsystemer og digitale løsninger. I tillegg har vi et bredt utvalg av grafiske trykkteknikker som gir designerne kreativ frihet.

Utvendig skilting

Utvendige skilt forteller kundene dine hvem du er og hvor du er. De formidler merkevaren, og skiltenes kvalitet og utseende gjenspeiler virksomheten din. Vi har i flere tiår produsert et bredt utvalg av utvendige kvalitetsskilt som oppfyller ethvert behov, inkludert energibesparende LED-belyste fasader og søyler til komplette wayfindingløsninger for å navigere og veilede brukerne gjennom ellers uoversiktlige miljøer.

Kontakt oss for ytterligere informasjon >>

Grafiske løsninger

Digitaltrykkteknologi har gitt oss helt nye muligheter til å levere kreative løsninger. Ved å bruke denne teknologien på skilt, vegger og glass i en rekke forskjellige materialer kan vi tilby designeren full frihet til å skape unike løsninger. Bruk av grafikk i mindre format for å veilede eller over hele vegger for å skape landemerker eller designtemaer gjør det lettere å finne frem og bidrar til mer kreative omgivelser.

Kontakt oss for ytterligere informasjon >>

Innvendig skilting

Modulex har den riktige løsningen for alt fra grafikk i resepsjonen til henvisningsskilt og dørskilt. Vi kjenner behovet for endring av informasjon som er avgjørende ved design av innvendige løsninger. Modulex sine løsninger fokuserer på kostnadseffektiv håndtering av endringer og funksjonalitet samtidig som designstandardene opprettholdes.

Kontakt oss for ytterligere informasjon >>

Digitale løsninger

Modulex har levert digitale løsninger i over 20 år. Vi leverer alt fra store videovegger til møteromsskjermer og vi har i tillegg løsninger tilpasset utvendig bruk. Vårt komplette tilbud omfatter programvare for styring og oppdatering av innhold samt funksjonalitet for måling av ressursutnyttelse.

Kontakt oss for ytterligere informasjon >>

Helse og sikkerhet

Modulex leverer sikkerhetsskilt med internasjonale symboler og farger laget i materiale egnet for miljøet det skal stå i. Vi er opptatt av at sikkerhetsskilter skal ha en tydelig plassering uten å være i konflikt med annen skilting. Sikkerhetsskilt har form, symboler, farger og eventuelt tekst som gir opplysninger og instruksjoner om hvordan man skal forholde seg il forskjellige situasjoner med hensyn til sikkerhet og helse.

Kontakt oss for ytterligere informasjon >>

Universell utforming (Skilt for synshemmede)

Vårt mål er å tilrettelegge slik at hovedløsningen fungerer for alle. Vi vet brukergruppene har ulike behov i det offentlige rom. Vår kompetanse og produktkunnskap legger til rette for valg av gode wayfindingløsninger som møter kravene i TEK10 - universell utforming. Vi benytter virkemidler som kontraster, taktil tekst og braille (punktskrift) på skiltløsningene. Merking av glassvegger- og dører med folie står også sentralt hva gjelder universell utforming. I tillegg legger vi taktil gulv- og trappemerking som ledelinjer, trappeneser, varsel- og farefelt. Plassering av taktile skilt og gulvmerking vil sammen gi brukeren en positiv opplevelse i et ellers utfordrende miljø. Alle løsninger tilpasses hvert enkelt prosjekts design og uttrykk.

Kontakt oss for ytterligere informasjon >>